traffic stats

Polne bolesti

polne bolesti - simboli muskog i zenskog pola
polne i venerične bolesti

Polno prenosive bolesti u svetu su poznate pod nazivom sexualno transmisivne bolesti i obeležavaju se skraćenicom STD. One nastaju različitim uzročnim agensima, a posebno se naglašava postojanje različitih klasa, tipova, vrsta i mikrobioloških karakteristika uzročnika.

Ovakav pristup je karakterističan za najveći broj medicinskih stavova u svetu i ovaj klasičan pristup nekada može otežati samu kliničku praksu u kojoj mnogi različiti tipovi uzročnika moraju biti razmatrani u diferencijalnoj dijagnozi svakog individiualnog pacijenta.

Najčešće polne bolesti i infekcije

Najvažnija stanja u urologiji koja se i najčešće sreću u ovoj oblasti su uretritis zatim epididimitis, genitalni ulceri, infekcija humanim imunodeficijentnim virusom (HIV) i kondilomi kod muskaraca (kondilomi).